KMA Utbildning

Utbildning Brandfarliga heta arbeten

I Sverige regleras brandfarliga heta arbeten av Arbetsmiljöverket och de följer kraven i Arbetsmiljölagen samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Brandfarliga och explosiva varor (AFS 2010:2).
Ta hjälp av oss på Ampiro för att möta behov kring krav- utbildningar. Vi har genom kompetens, teknik och samarbeten utvecklat bra och effektiva utbildningslösningar för varje enskild verksamhet och individ.
Brandfarliga Arbeten Utbildning kopplat till AFS 2010:2

Utbildning Brandfarliga heta arbeten - Online

En utbildning för dig som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller utfärda tillstånd och därmed behöver kunskap och vara behörig. För beställare av heta arbeten är detta även en bra utbildning. Exempel på heta arbeten är svetsning, lödning, skärning eller takarbete.

I utbildningen ingår nödvändiga åtgärder inför, under och efter Heta Arbeten samt förståelse för risksituationer. 

Försäkringsbolagen ställer krav på detta tillstånd.

OBS! Distanskursen måste kompletteras med praktisk släckövning för utfärdande av godkänt certifikat. 

Efter ett godkänt resultat på utbildningen samt utförd praktisk släckövning erhålls ett certifikat för Heta Arbeten®.

 

Utbildning Brandfarliga heta arbeten - Lärarledd

Utöver vad som anges i Online utbildningen så ingår i den lärarledda utbildningen praktiska släckmoment i utbildningen.

Efter ett godkänt resultat på utbildningen erhålls ett certifikat för Heta Arbeten®.

Behov av utbildning i Brandfarliga heta arbeten?

Kontakta Ampiro

Känn er välkomna att kontakta oss!