Ampiro Utbildning

Utbildning Arbetsmiljölagstiftning

Ta hjälp av Ampiro's uppskattade utbildning i Arbetsmiljölagstiftning för att skapa en grundläggande förståelse för lagstiftningens uppbyggnad och kännedom de olika detaljerade föreskrifterna.

Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på arbetsgivarens kunskaper. Denna utbildning ger er en god grund för att kunna tillämpa lagstiftningen i praktiken.
Utbildning Arbetsmiljölagstiftning

Mål & syfte med utbildningen

Kort om Utbildning Arbetsmiljölagstiftning

Utbildningen har som målsättning att ge dig en helhetsbild över den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Både hur den är organiserad med också hur de olika lagarna hänger samman.

Efter genomförande av denna utbildning kommer du få en djupare kunskaper om delegering, samordningsansvar och övrigt arbetsmiljöansvar. Dessutom förbättrad insikt om arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och flertal av de centrala föreskrifter från arbetsmiljöverket.

Med denna utbildning som bas ska du kunna gå tillbaka till organisationen och utveckla och förbättra ert systematiska arbetsmiljöarbete i praktiken och förstå hur lagstiftningen ska tillämpas.
Utbildning Arbetsmiljölagstiftning skapar grund i organisationen
Utbilda dig i arbetsmiljölagstiftningen

Exempel på innehållet i utbildningen Arbetsmiljölagstiftning

Utbildningen kommer ta er igenom följande områden:

  • Arbetsmiljölagen
  • Övriga lagar
  • Laghierarkin & viktiga begrepp
  • SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • andra föreskrifter att känna till, samt
  • praktiska övningar

 

Kurslängd

1 dag

 

Utbildningsform

Erbjuds företagsinternt Online eller lärarledd på plats.

 

Aktuell öppen utbildning

16 november 2023 via Teams, läs mer här

Vad säger arbetsmiljöverket om lagstiftningen?
Skrivelse från Arbetsmiljöverket

Vad säger arbetsmiljölagstiftningen?

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Behov av utbildning?

Kontakta Ampiro

Känn er välkomna att kontakta oss!
Utbildningen kan hållas företagsinternt mot offert.