Kvalitetsledningssystem

SOSFS 2011:9 Konsulter

SOSFS 2011:9 är en föreskrift som är utgiven av socialstyrelsen och berör verksamheter inom vård- och omsorg, de som bedriver socialtjänst eller verksamheter enligt LSS.
Föreskriften definierar krav på ledningssystem med avseende på kvalitet.

Med vår erfarenhet och kunskap som kvalitetskonsulter och med bakgrund inom vård- och sjukvårdssektorn så integrerar vi kraven från era intressenter så de hanteras så naturligt som möjligt i er verksamhet.
SOSFS 2011 konsult - Ampiro hjälper er med ledningssystem

Vad innebär ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9 ?

Precis som ledningssystem enligt exempelvis ISO 9001 så ställer SOSFS 2011:9 krav på att verksamhetsutövaren ska införa, underhålla och ständigt utveckla ett processorienterat arbetssätt för sitt kvalitetsarbete. Läs mer om kvalitetsledningssystem
Det överordnade syftet med föreskriften är att ständigt styra mot att kund- och patientkrav infrias. Utöver det att också berörda bindande krav efterlevs över tid under kontrollerade former.
Åtagandet kring ett systematiskt förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. 

Kraven i SOSFS 2011:9

 
Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

SOSFS 2011:9 ledningssystem - Ampiro  hjälper er!

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem inom vården i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden. Våra konsulter är idag fortsatt aktiva som revisionsledare ute hos ackrediterade certifieringsorgan, vilket gör det tryggt för dig som företag att anlita aktuell kompetens vad gäller kvalitet inom vården.

 

Våra tjänster kring SOSFS 2011:9 

Ampiro Group har unik kompetens samt anpassat systemstöd genom Asys för att hjälpa er verksamhet att efterleva kraven i SOSFS 2011:9.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.