Konsultation

ISO 9001 konsult

Konsultation enligt ISO 9001 är den tjänst där vi har högst intresse och behov. Kanske för att denna standard kan tillämpas av egentligen alla företag och verksamheter oavsett storlek eller inriktning.
Vi tänker också att oavsett om man som verksamhet har krav utifrån om certifikat enligt ISO 9001 så är detta en väldigt användbar standard för att strukturera och skapa god styrning till att infria kund- och berörda intressentkrav.

ISO 9001 är den internationella ledningssystemsstandarden för kvalitet som används och tillämpas av företag i hela världen. Statistik visar också att i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag enligt ISO 9001.
ISO 9001 konsult - Ampiro hjälper er införa standarden

Våra kunders röster

"Vi upplevde Ampiro kunniga, proaktiva och lyhörda!"

Vi anlitade Ampiro för att utveckla och införa ledningssystemenligt ISO 9001 och ISO 14001 inför certifiering.

Vi upplevde Ampiro kunniga, proaktiva och lyhörda. Ampiro guidade oss genom hela processen på ett metodiskt och effektivt sätt.

Björn Holmgren - 2022-12-14
VD
Caldur AB
ISO 9001 konsult - Referens till Ampiro

ISO 9001 är en av de absolut mest vanliga standarden när det gäller ledningssystem som verksamheter både i privata och offentliga sidan har tagit till sig. ISO 9001 som är utgiven av ”International Standard Organisation” kan tillämpas av oavsett storlek på organisation eller verksamhetsinriktning.

ISO 9001 är också standarden som kanske flest känner till och det har troligen att göra med att den funnits sedan 80-talet. Senaste och gällande version är från 2015.

 

Syfte med ISO 9001

Standardens breda syfte handlar om att med ett processorienterat arbetssätt styra mot att kund- och produktkrav samt andra intressentkrav infrias. Genom åtagande om ständiga förbättringar förväntas det att verksamheten aktivt arbetar med kvalitetsförbättringar.

 

ISO 9001 konsult - vägen framåt

 

Utmaningar med ISO 9001

Grundförutsättningar för ledningssystemet

Viktiga element i ISO 9001 enligt Ampiro är att lägga fokus på grundförutsättningarna för kvalitetsledningssystemet. Då handlar det om att kartlägga och ta ställning till vilka interna och externa faktorer som är av betydelse för verksamheten. Det innebär också att intressenter behöver identifieras genom någon form av intressentanalys och nå fram till vilka krav och förväntningar verksamheten berörs av. Självfallet så ingår i detta vad ägare och ledningen vill med verksamheten.

Planering av kvalitetsledningssystemet (Läs om kvalitetsledningssystem)

Med detta som grund så bör nästa steg bli för ledningen att planera verksamheten och då med ett processorienterat angreppssätt. Så verksamhetens processer behöver kartläggas både vad gäller ordningsföljd och inbördes samverkan.

Som en av grundelementen mot att möta åtagande av ständinga förbättringar av kvalitetsledningssystemet behöver kvalitetspolicy utformas utifrån framgångsfaktorerna. Vilka bör ha sin bas i grundförutsättningarna. Vidare ska kvalitetsmål utformas och kommuniceras i organisationen för verksamhetens medvetande.

Processtyrning 

Stor del av ISO 9001 handlar sedan om styra processerna i verksamheten och att se över och tilldela de resurser som verksamhetens processer behöver för att infria det resultat som förväntas. Det handlar både om personliga resurser men också andra resurser, såsom kompetens, infrastruktur, verksamhetsmiljö osv.

Analys och verksamhetsuppföljning

Viktiga element vidare i ISO 9001 standarden handlar om att mäta, övervaka och följa upp hur verksamheten presterar utifrån kravbilden som riktas mot organisationen. Exempelvis grad av kundtillfredsställse, processprestanda, hur väl krav på produkt har uppnåtts, interna revisioner osv.

Krav finns också att verksamhetens ska hålla en så kallad ledningens genomgång. Detta är ett beslutsforum för ledningen där information ska behandlas för att dra slutsatser om ledningssystemets effektivitet och verkan. Viktigt här är att man når fram till resultat rörande behov av utveckling eller förändringar av ledningssystemet och om så krävs se över resurser för att nå områden för förbättring.

Ständiga förbättringar

Att agera när något inte går som planerat är obligatoriskt. ISO 9001 nämner att avvikelser eller incidenter ska kommuniceras och behandlas för att eliminera att det inträffar igen. Avslutningsvis förväntas det att organisationen kontinuerligt arbeta aktivt för att förbättra ledningssystemet.

 

Ampiro erbjuder ISO 9001 konsult 

Saknar ni resurs och kompetens kring ISO 9001 och insikt i vad som förväntas av ett kvalitetsledningssystem, så finns vi på Ampiro tillgängliga för er. Med många års erfarenhet av ledningssystem och kvalitetsarbete ska vi stötta er att ta oss från det svåra till något naturligt för er.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.