KMA Tjänster

Digital portal för kemikaliehantering

Det är inte helt enkelt att med trygghet hantera kemikalier och kemiska ämnen. Detta då det finns en hel del lagar och regler som en verksamhet berörs av samt att dessa förändras och förnyas.

För att kunna bedriva en säker kemikaliehantering krävs kunskap och kompetens om vilka lagar och regler som ens verksamhet omfattas av. Men också kunskap och insikt kring de kemiska produkter som man hanterar.
En säker kemikaliehantering har till syfte att eliminera ohälsa och miljöproblem inte uppstår till följd av hanteringen av kemikalier.

Via cDoc’s plattform och app vi kan stötta våra kunder effektivare, både i form av konsultstöd med också genom ett enkelt och effektivt systemstöd kring kemikalier.
Ta hjälp av digital portal för kemikaliehantering

Digital plattform för Kemikaliehantering

 

Efter noga övervägande av partner så vi på Ampiro ingått samarbete med cDoc som är experter på kemikaliehantering, säkerhetsdatablad och riskbedömningar. Med bakgrund av detta kan vi erbjuda betryggande tjänst för att uppfylla lagstiftning gällande kemikaliehantering.

 

Vi hjälper er att kartlägga de kemikalier och kemiska produkter som ni använder och skapar kemikalieregister med stöd av plattformen.
Den digitala plattformen kan också enkelt integrera i Ampiro's systemstöd för ledningssystem - Asys för de som använder detta systemstöd.

 

Cdoc kemikaliehantering för trygg hantering

 

Riskbedömningar av kemikalier & säkerhetsdatablad mm. 

Vi med stöd av den digitala plattformen stöttar er i alla kemikalieriskbedömningar, uppbyggnation av kemikalieregister, tillhandahållande av säkerhetsdatablad samt leder arbetet tillsammans med er.

 

Via tjänsten finns även möjlighet att få aviseringar kring vilka kemikalier som kräver utbildning och medicinska kontroller.

Är ni osäkra kring områden runt kemikalier så har ni alltid en kontakt nära till hands.

 

Genom vårt knutna samarbete till cDoc kan vi på Ampiro erbjuda förmånliga priser för cDoc’s tjänster till våra kunder eller till dig som önskar bli kund.