Ampiro Utbildning

Arbetsmiljö - OSA utbildning

Utbildningens syfte är att ge en fördjupad kunskap om föreskriften och dess bakgrund. Målet är att du ska kunna arbeta praktiskt med OSA mot tydligt uppsatta mål i verksamheten.
Ampiro utbildar i ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ - OSA
OSA Utbildning
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö - OSA

Kort om utbildningen

Denna utbildning ger dig en grundläggande förståelse kring arbetsmiljölagstiftningen. Du lär dig också lagstiftningens uppbyggnad samt ger en introduktion till arbetsmiljölagens och föreskrifternas detaljerade krav och hur vi ska göra för att uppfylla dem.
Utbilda er för att kunna arbeta praktiskt med OSA

Syfte och mål med utbildningen

Utbildningens syfte är att ge en fördjupad kunskap om föreskriften och dess bakgrund.  Målet är att du ska kunna arbeta praktiskt med OSA mot tydligt uppsatta mål i verksamheten.

 

Exempel på innehållet i utbildningen Arbetsmiljölagstiftning

Utbildningen kommer ta er igenom följande områden:

  • Bakgrund och introduktion till OSA
  • Roller och ansvar
  • Arbetsbelastning
  • Stress
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling
  • Mål för verksamheten

 

Kurslängd

0,5 dag

 

Utbildningsform

Erbjuds företagsinternt Online eller lärarledd på plats.

 

Aktuell öppen utbildning

1 december 2023 via Teams, läs mer här

 

Hjälp med OSA - Organisatorisk och Social arbetsmiljö
Organisatorisk och Social Arbetsmiljö - OSA

Vad säger Lagstiftningen

I föreskriften står det att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling samt att det ska ges förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken

Behov av utbildning?

Kontakta Ampiro

Känn er välkomna att kontakta oss!
Utbildningen kan hållas företagsinternt mot offert.