Ampiro utbildning

Utbildning ISO 9001 & ISO 14001

Lär er förstå och tolka standarderna ISO 9001 och ISO 14001
Våra föreläsare har lång erfarenhet av ledningssystem och kommer utbilda dig kring tolkning och tillämpning av ISO 9001 och ISO 14001.

Detta är en av Ampiro’s mest uppskattade och eftertraktade utbildningar. Våra föreläsare har lång erfarenhet av ledningssystem och ISO standarder och kommer dela med sig av grunderna, metodiken för att du ska kunna tolka och tillämpa kraven och principerna i ISO 9001 och ISO 14001.
Vi utbildar dig i standarderna ISO 9001 och ISO 14001
Mål & syfte med utbildningen

Utbildning ISO 9001 & ISO 14001

Utbildningen riktar sig till dig som behöver få en praktisk och mer nära förståelse för ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och att lära dig tillämpa standarderna.

Antingen för att bygga och utveckla ledningssystem eller kanske för att förvalta eller granska en verksamhet utifrån standardkraven. En bra förståelse för standarderna lägger grund för mervärde och affärsnytta.

Utbildningens innehåll

 • Introduktion kring ledningssystem
 • Uppbygganden i ISO 9001 och ISO 14001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
 • Kvalitets- och miljöledningsprinciperna.
 • Genomgång av kravelement, såsom:
  • Organisationens förutsättningar
  • Processtyrning
  • Hantering av risker och möjligheter
  • Miljöaspekter och livscykelperspektiv
  • Bindande krav
  • Utvärdering av prestanda
  • Intern revision
  • Ledningens genomgång
 • Diskussion och exempel på tolkningar

Utbildningslängd: 1 dag vi öppen utbildning (på plats eller via Teams)

OBS! Utbildningen kan erbjudas företagsintern för er verksamhet. 

Anmäl dig till Utbildning ISO 9001 & ISO 14001
Aktuellt utbildningsdatum 27 okt 2023

Öppen utbildning

Med flera kunder som uttryckt behov av en utbildning kring standarderna ISO 9001 & ISO 14001 bjuder vi på Ampiro nu in till ytterligare en öppen utbildning.

Fredagen den 27 oktober mellan kl 9.00-16.00 anordnar vi Ampiro, Grundutbildning ISO 9001 & ISO 14001 via Teams

Säkra din plats genom att anmäla dig till utbildningen!