KMA Utbildning

Miljöutbildning för företag och organisationer

Ampiro erbjuder en mycket uppskattad Miljöutbildning utifrån senaste vetenskapen och internationella riktlinjerna.
Förstärk organisationens eller personalens kunskaper kring miljöfrågor genom denna samlade miljöutbildning.

Utbildningsintyg ingår som bevis på deltagande.
Förstärk organisationen genom Ampiro's Miljöutbildning

Öka kunskapen kring miljöfrågor med Miljöutbildning

Mål med Miljöutbildningen

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en god förståelse kring miljöfrågor för att skapa medvetenhet och insikt kring val och beslut både affärsmässigt som privat.

Miljöutbildningen vänder sig till

utbildningen vänder sig till den breda massan för att berika företag och organisationer med aktuella miljöfrågor och vedertagna begrepp och metoder.

Kort om innehållet i Miljöutbildningen

  • Miljöutredning
  • Cirkulär ekonomi, resurshantering
  • Avfallshantering
  • Miljöledningssystem
  • Omvärldsanalyser ur miljöperspektiv
  • Livscykelperspektiv och livscykelanalyser

Utbildningslängd

Vår miljöutbildning är i grunden framtagen som en 1 dags utbildning men kan anpassas efter era behov och då mellan 2 till 8 timmar beroende på vad ni önskar att vi pratar om.
Beroende på utbildningslängd kan innehåll i utbildningen fördjupas eller helt plockas bort från utbildningen utifrån.

Kort om kursledaren

Kursledare för denna Miljöutbildning är vår mycket uppskattade Olle Davidsson som har lång djup expertis inom miljöfrågor samt erfaren kursledare. Olle håller företagsspecifika utbildningar men utbildar även i miljöfrågor hos. bl.a. på högskolor, yrkeshögskolor och BUC (Byggföretagens Utbildningscentrum).

 

Är ni i behov av annan typ av Miljöutbildning. Kontakta oss för dialog!