Denna integritetspolicy kommer att förklara hur vår organisation använder de personuppgifter vi samlar in från dig när du använder vår webbplats.

Integritetspolicy

Ampiro AB hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som Ampiro i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss är Joakim Blomster, e-post: joakim.blomster@ampiro.se .

Ampiro behandlar personuppgifter i syfte att informera nya kunder och potentiella medarbetare samt att kommunicera med medlemmar och samhälle i relaterade frågeställningar samt sprida kunskap och information om det som branschen arbetar med. Ampiro behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, beställning av publikation eller liknande.

Inom ramen för detta syfte ingår att förmedla fakta och information, bjuda in till evenemang, skicka ut nyhetsbrev till prenumeranter och andra former av informationsspridning.

Ampiro rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att nå ut med information behöver behandla personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få delta i evenemang eller på annat sätt efterfrågat tjänst som Ampiro tillhandahåller, grundas behandlingen av personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst.

Om du får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i kommittéer, arbetsgrupper eller på annat sätt deltar i Ampiro verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs via mail till info@ampiro.se alternativt med brev till Ampiro AB, Klubbhusgatan 13 , 553 03 Jönköping.

Ampiro sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part.

Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Ampiro sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail till info@ampiro.se alternativt med brev till Ampiro AB, Klubbhusgatan 13 , 553 03 Jönköping.

Denna webbplats är också skyddad av reCAPTCHA och Googles Privacy Policy & Terms of Service.