KMA tjänster

Hyr KMA konsult av Ampiro

Bli effektivare, lönsammare och mer konkurrenskraftig med partnerskap med Ampiro Group.

Vårt uppdrag är att låta ert företag fokusera på sin kärnverksamhet, medan vi stöttar upp med specialisering inom ledningssystem och verksamhetsutveckling.
Hyr KMA konsult utifrån ert behov

Koncentrera er på kärnkompetensen så stöttar Ampiro upp runt er!

 

Bli effektivare, lönsammare och mer konkurrenskraftig med partnerskap med Ampiro Group.


Vårt uppdrag är att låta ert företag fokusera på sin kärnverksamhet, medan vi stöttar upp med specialisering inom ledningssystem och verksamhetsutveckling.  

KMA konsult genom Ampiro skapar värde

 

Bemanning och uthyrning av specialist

Ampiro erbjuder uthyrning och bemanning av kompetens inom verksamhetsstyrning och ledningssystem. Ni kan koncentrera er på ert kärnområde och hyra vår expertis för att stärka ert kvalitet, miljö och hållbarhetsarbete.

Kompetens finns att tillgång mot en eller flera av följande standarder; ISO 9001, FR2000, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 27001, BKMA, SOSFS 2011:9, SS872500 samt kvalitetssäkring av HVB.

men också expertis i frågor kring:

- Kvalitetsledning

- Miljöledning

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- 5S arbete

mm..

 

 

Röst från kunden

Kundreferens - KMA konsult

I en situation med resurs- och kompetensbrist hittade vi en lösning tillsammans Ampiro Group där vi valde att hyra in specialist kompetens på obestämd tid.

Sedan inledande kontakt så har Ampiro varit lyhörda och anpassningsbara utifrån våra behov.

Vi är glada över att vi anlitat Ampiro och vi kan koncentrera oss på vår kärnkompetens.Gunnar Hasselström | Kvalitets- och miljöchef

VINCI Energies Nordic