Kvalitetsledningssystem

Konsulter inom SS872500

Den svenska vägledningsstandarden SS 872500 med version :2015 beskriver och förklarar kvalitetsaspekter att beakta i omsorg, omvårdnad och rehabilitering för äldre. Standarden benämns lite slarvigt i allmänhet för ”äldrestandard” i relation till kvalitetsstyrning.

Efter en inledande förklaring av standarden och översikt så övergår standarden i att definiera synen på den äldre och det viktiga personcentrerade förhållningssättet som utgör grundfokus i vägledningsstandarden.

Som i merparten av kvalitetsstandards så följs sedan SS872500 av beskrivning om processbegreppet och hur det kan samspela med aktiviteter, rutiner samt egenkontroll.


För att vidare stödja kvalitet för de äldre omfattas också standarden av behandling av kunskap och kompetens hos organisationen.
SS872500 konsult - Ampiro hjälper er med ledningssystem

Ampiro har unik kompetens samt anpassat systemstöd genom Asys för att hjälpa er verksamhet att efterleva kraven i SS 872500, bland allmänheten benämnd ”äldre standarden”.

 

Med vår erfarenhet och kunskap som kvalitetskonsulter och med bakgrund inom vård- och sjukvårdssektorn så står vi gärna till er tjänst att införa kvalitetsstyrning för att möta kraven i SS872500 så naturligt som möjligt i er verksamhet.

 

SS872500 konsultation

Ampiro hjälper er införa och efterleva SS 872500

Ampiro har expertis och erfarenhet av att stödja verksamheter med att införa och utveckla verksamhetsstyrning enligt SS 872500 och kvalitet inom äldrevården. Läs mer om kvalitetsledningssystem

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

 

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.