Ledningssystem & Uppförandekod

Konsulter inom IKEA Iway

”IKEA Way when Purchasing Products, Materials and Services (IWAY)” är IKEA's Uppförandekod mot sina leverantörer. . Standarden presenterar minimikraven som IKEA har när det gäller miljö, sociala villkor och arbetsvillkor.

IWAY baseras på de åtta viktigaste konventionerna som definieras i de grundläggande principerna för rättigheter i arbetslivet, ILO-deklarationen juni 1998 samt FN:s tio principer om globalt ansvar, Global Compact 2000.

Standarden är uppdelad i 14 kapitlet utöver definitioner och ordlista och preciserar i detalj krav utifrån perspektiven miljö, sociala villkor och arbetsvillkor.

Konsultstöd enligt IKEA Iway

Ampiro hjälper er med införande och efterlevnad enligt IKEA IWAY

Vi på Ampiro har sedan många år arbetat med IKEA Iway och verksamhetsstyrning med avseende på miljö och socialt ansvarstagande. 

 

Med fördel så kan IWAY kraven byggas in med er verksamhets naturliga verksamhetsstyrning, för att inte skapa något succesivt blir inaktivt. Om behov och intresse finns också möjligheten att fullt ut integrerat med ISO standards, såsom FR2000 eller ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. 
Då skapas också möjligheten att om ni inte redan har erkännande från tredje part att nå certifikat enligt ovan standards som bevis som pålitlig leverantör mot er kund och marknad.

Ampiro's systemstöd Asys passar utmärkt att använda som plattform för att adressera kraven och implementera dem i organisationen. Läs mer om Digitalt ledningssystem.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde och för att säkra er konkurrenskraft.