Ampiro Utbildning

Internrevision enligt ISO & FR2000

Rätt använt så är interna revisioner ett mycket bra verktyg för att ge input & förbättra verksamheten. Vår erfarenhet som revisorer säger oss att det generellt finns stor förbättringspotential när det gäller planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner.
Kursen kommer att hjälpa er verksamhet att få driv i de interna revisioner.

Grundutbildning – Internrevision enligt ISO eller FR2000


Denna utbildning riktar sig till dig som är ny eller planerad till rollen som internrevisor och som inte har någon större erfarenhet av detta uppdrag.

Längd: 2 dagar där utbildning genomförs på plats hos kunden alternativt digitalt via exempelvis Teams.

Exempel på innehåll i utbildningen

 • Grundläggande genomgång av standarden/erna
  (exempelvis ISO 9001, ISO 14001, FR2000, ISO 27001 etc.) 
 • Rollen internrevisor
 • Revisionsplanering
 • Planering, förberedelse och genomförande av interna revisioner
 • Revisionsteknik
 • Revisionsmetodik
 • Intervjuteknik
 • Praktiska övningar
 • Att skriva avvikelser & Iakttagelser
 • Uppföljning av interna revisioner

Ampiro utbildar kring ledningssystem standards

 

Efter utbildningen får deltagarna med sig utbildningsmaterial som kan ge stor nytta vid planering, genomförande och uppföljning av interna revisioner.

Kurserna kommer att hållas av våra uppskattade kursledare som under mer än 10 år arbetat som behöriga revisionsledare hos ackrediterade certifieringsorgan för certifiering. 

 

Kontakta oss utifrån ert behov så skräddarsyr vi en passande lösning.