Ampiro Utbildning

BAM Utbildning

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver för att lyckas och att infria berörda krav!

Att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor är idag inte bara ett krav utan det skapar också väldigt mycket värde för organisationen. Man kan tydligt se på ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.
Att arbeta med arbetsmiljö innebär att risker behöver identifieras för att så långt möjligt eliminera dem. För att lyckas med detta behöver verksamheten fungera i samråd och medverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och utsedda skyddsombud.

 

Ampiro har genom expertis i området tagit fram en BAM utbildning som ger er grundläggande kunskaper i arbetsmiljö. Den kommer ge er inblick i hur er organisation kan genomför arbetsmiljöförbättringar. Insikter om ni har tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att driva till en trygg och säker arbetsplats samt vilka lagar och regler som gäller?

 

Målgrupp:
BAM utbildningen riktar sig till er som kanske är nya som chefer eller som skyddsombud eller som medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap.

 

Mål med utbildningen:
Efter denna BAM utbildning ska ni ha god insikt kring berörda arbetsmiljökrav, ha förmåga att driva systematiska förbättringar kring arbetsmiljöfrågor i samverkan inom organisationen. Dessutom kunna förstå hur bra arbetsmiljö arbete kan skapa nya värden i er verksamheten.

Utbildningen är upplagd för att varva kunskapsföreläsning med övningar för deltagarna.

 

Investera i en Bättre Arbetsmiljö - BAM

 

Exempel på utbildningens innehåll:

 • Lagstiftning och andra bindande krav, såsom
  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
  • S.A.- Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
 • Arbetsmiljölagen - Arbetsmiljöförordningen
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
 • Viktiga föreskrifter
 • Roller och ansvar kring arbetsmiljö
 • Uppdraget som Skyddsombud
 • Psykiskt ohälsa
 • Ergonomi
 • Rehabilitering
 • Riskhantering
 • Skyddsronder
 • Tillbud och olyckor
 • Arbetstrivsel och engagemang
 • Förändring- och förbättringsarbete

 

Denna utbildning erbjuds som företagsintern och kommer att hållas av mycket erfaren föreläsare inom området.

 

 

 

Behov av utbildning?

Kontakta Ampiro

Känn er välkomna att kontakta oss!