Varför Ampiro

Moderna helhetsleverantören inom ledningssystem

Ampiro är den moderna konsultbyrån och systemleverantören inom ledningssystem och verksamhetsstyrning.

På Ampiro är vårt mål att bana väg för kundens framgång och välmående, med hjälp av modern kunskap och teknik.

Tillsammans tolkar vi standards och kravspecifikationer, och gör komplexa förändringsprocesser enkla. Vi hittar vägen till en hållbar utveckling!

Vi på Ampiro

VD & Försäljning
Joakim
Blomster
Försäljning & Verksamhetskonsult
Edvin
Danielsson
Verksamhetskonsult & Revisionsledare
Henrik
Thorén
Verksamhetskonsult
Beatrice
Glimberg
Verksamhetskonsult
Malin
Brodd
KMA konsult
Oscar
Ternström
Verksamhetskonsult
Olle
Davidsson
Verksamhetskonsult
Markus
Blomdahl
Verksamhetskonsult
Linnea
Ekman
Verksamhetskonsult
Björn
Hillefors
Asys support
Stöd & hjälp
med Asys ledningssystem
[För att visa Youtube-klipp behöver du acceptera cookies.]
Acceptera cookies

Ett unikt erbjudande

Helhetsleverantör inom ledningssystem och verksamhetsstyrning

Med vårt breda tjänste- och produktutbud kan vi utveckla er verksamhet och uppnå era målsättningar. Vi har konsultstöd, systemstöd, utbildning och möjlighet till uthyrning av resurser inom ledningssystem och verksamhetsstyrning.

Experter med många års erfarenhet av ledningssystem

Samtliga konsulter hos Ampiro har lång erfarenhet inom ledningssystem men också som behöriga revisorer hos certifieringsorgan.

Med den bakgrunden kan vi undvika vanliga hinder på vägen och skapa trygghet för dig som kund.

Goda referenser genom mervärde för kunden

Vi har väl dokumenterad erfarenhet av långsiktiga kundsamarbeten. Vårt mål är alltid att anpassa tjänster och expertis utifrån just ert behov och er verksamhet.

Det är så vi tillsammans skapar hållbar utveckling för oss och för er!

Resan mot hållbar utveckling genom kunskap och inspiration.

Vår metodik till välfungerande ledningssystem

Att införa digitalt Ledningssystem - Ampiro Projektmodell
Steg 1

Analysera

Vi lyssnar noggrant in vad ni är i behov av och vad som är viktigt för just er. Här är det ofta bra att genomföra en gap-analys för att få klarhet i var ni befinner er.

Det ger oss en helhetsbild över verksamhetens nuvarande position och vad som är era framgångsfaktorer.

Steg 2

Planera

För att projektet ska bli framgångsrikt och värdeskapande planerar vi tillsammans med kunden vilka steg ett projekt behöver innehålla och i vilken ordningsföljd. En utvärdering av den inledande analysfasen ger riktlinjer för hur ledningssystemet ska skapa maximalt stöd för er verksamhet.

Vi lägger stor vikt vid att all er kunskap om verksamheten tas om hand när vi planerar

Steg 3

Genomföra

I dialog med dig som kund skapar vi en tydlig organisation där vi styr projektarbetet mot uppsatta mål och ambitioner. Vi har alltid fokus på att ledningssystemet och resultatet av vårt arbete ska integreras så naturligt som möjligt i verksamheten.

Era unika framgångsfaktorer är under hela tiden en ledstjärna i utvecklingsarbetet.

Steg 4

Utvärdera

Som avslutande steg följer vi upp mot era behov och angivna förväntningar på projektet. I dialog med er genomför vi de finjusteringar som behövs för att trygga efterkommande aktiviteter som certifieringsprocesser och en fortsatt positiv utveckling.

Referenskunder