KMA Tjänster

SME Climate Hub konsult

Har ni krav från kund eller drivs av egen ambition om reducera era utsläpp, så kan SME Climate Hub vara något för er!

Genom ett åtagande att minska era utsläpp genom SME Climate Hub kommer ni att räknas med i FN:s Race to Zero-kampanj. Samarbeta med tusentals företag och regeringar globalt för att nå nollutsläpp till 2050.
Hjälp med Race to zero och SME Climate hub

Vad är SME Climate Hub och vad behöver göras?

SME Climate Hub är ett globalt forum och initiativ anpassat för små till medelstora företag (SME) där avsikten är att skapa stöd i ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser. 

SME Climate Hub tillhandahåller metoder och guider för att komma igång att kartlägga, mäta och rapportera sina koldioxidutsläpp på ett effektivt sätt. I detta arbete kan Ampiro vara en vägledare att hamna rätt och få till det praktiskt just för er verksamhet. 

 

Ampiro hjälper er med SME Climate hub

 

Vad krävs då för att ansluta till SME Climate Hub?

Som start behöver verksamheten uppfylla ett antal kriterier och vidtar åtgärder. Nedan följer ett axplock av dessa: 

  1. Registrering och förbindelse till SME Climate Hub.

  2. Börja kartlägga och mäta utsläpp genom standardiserade metoder.

  3. Besluta om åtgärder för att reducera koldioxidutsläpp. 

  4. Inleda regelbunden rapportering av utfall och framsteg till SME Climate Hub.

 

Besök SME Climate Hub för närmare information eller kontakta oss på Ampiro så ska vi guida er. 

Ampiro har SME Climate Hub Konsulter
Hur kan Ampiro hjälpa till med SME Climate Hub?

Varför Ampiro?

Vi på Ampiro har konsulter med som har många års erfarenhet av miljö och klimatfrågor. Vi har hjälpt flertal organisationer innan att ansluta sig till SME Climate Hub och med det FNs Race to Zero kampanj.

Kontakta oss för mer information.