Ledningssystem - Verksamhetsstyrning

Vad är FR2000?

Konsultation enligt FR2000 - verksamhetsledning är en av våra återkommande tjänster. Förmodligen för att standarden blir allt mer känd i landet och för dess genomtänkta innehåll och pedagogiska struktur.
FR2000 standarden kan tillämpas av egentligen alla företag och verksamheter oavsett storlek eller inriktning.

Att tänka dock på är att FR2000 standarden endast är erkänd i Sverige, varvid den inte passar alla verksamheter.
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
28 / 11 / 2021
Dela artikel

Konsultation enligt FR2000 - verksamhetsledning är en av våra återkommande tjänster. Förmodligen för att standarden blir allt mer känd i landet och för dess genomtänkta innehåll och pedagogiska struktur.
FR2000 standarden kan tillämpas av egentligen alla företag och verksamheter oavsett storlek eller inriktning.

Att tänka på dock är att FR2000 standarden endast är erkänd i Sverige, så passar inte alla verksamheter av den anledningen. 

 

Vi tänker också att oavsett om man som verksamhet har krav utifrån om certifikat enligt FR2000 så är detta en väldigt användbar standard för att strukturera och skapa god styrning till att infria kund- och berörda intressentkrav.

Standarden FR2000 finns tillgänglig utan kostnad hos utgivaren FR2000 Ek förening.

 

Med FR2000 certifikat öppnas nya affärsmöjligheter samt en effektivare och hållbar verksamhet.

 

Kraven i FR2000:2017

Standarden FR2000 är precis som andra ledningssystemstandarder uppbyggd efter PDCA cykeln. Det innebär att ledningens ska planera sin verksamhet, kommunicera och genomföra de planerade aktiviteterna, följa upp utifrån förväntningar och ta beslut mot ständiga förbättringar.

Standarden är uppdelad i 6 olika block. 

Inledande block i FR2000 när det gäller strukturen är tillämpad till ledningsprocessen. I denna del ska ledningen fastställa sin affärsidé och policy samt införa mål. Standarden främjar i linje med andra ledningssystemstandards ett processorienterat arbetssätt, så vidare ska processer fastställas. 

Andra betydande systemelement inom FR2000 handlar också om att identifiera berörd lagstiftning, definiera ansvar, befogenheter och nödvändiga kompetenser för organisationens roller. 

För att driva till förbättrad miljö och arbetsmiljö ska risker och faror ur dessa perspektiv identifieras och värderas. Brandskyddet inom organisationen ska klargöras.

När något hänt eller avvikit mot vad som planerats ska organisationen tillämpa metoder för att rapportera och behandla avvikelser och incidenter. 

För att ge ledningen underlag att dra slutsatser vid ledningens genomgång ska interna revisioner tillämpas. Detta är i stora drag vad ledningen har till ansvar utifrån FR2000 - Verksamhetsledning.

 

Vidare ska verksamheten styra sin verksamhet som nämns med er processorienterat arbetssätt genom blocken:

 • Marknadsföring & försäljning
 • Utveckling av varor och tjänster
 • Inköp
 • Produktion och leverans, samt
 • Arbete på extern plats.

 

Vi hjälper er mot certifiering enligt FR2000

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem och FR2000 i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden. Så vi känner oss trygga i att vi kan hjälpa er kanske med målet mot ett FR2000 certifikat.

Varje organisation är lite unik och det gör att vi anpassar våra projekt mot kund för att nå optimal effektivitet och verkan. För ena företaget fungerar vi kanske mer som rådgivare med kontinuerliga avstämningar till ett annat där vi fullt ut driver projektet genom projektorganisation. Allt för att nyttja båda parters resurser på bästa sätt mot verksamhetens målsättning.

Vårt webbaserade ledningssystem Asys - powered by Ampiro passar också utmärkt att använda som stöd i resan mot FR2000 certifikat.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

 

Mer om varför FR2000 certifikat

FR2000 är unikt på två sätt. Dels är det anpassat för små och medelstora företag, dels är det ett integrerat ledningssystem. FR2000 täcker inte bara in kvalitet, miljö eller arbetsmiljö, utan alla de områden som stöttar och effektiviserar verksamheten och stärker företagets konkurrenskraft.

Det finns många fördelar med FR2000 certifiering framför andra standarder där några av dem kan vara:

 • Hanterar flera perspektiv i en och samma standard såsom;
  Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd men också kompetensfrågor.
 • Skriven på enkel svenska och pedagogiskt upplagd
 • Förklarande textrutor vid tolkning av krav i samma standard 
 • Lägre pris för certifiering (främst vid certifiering enligt flera perspektiv)