Ledningssystem - Informationssäkerhet

Konsulter inom ISO 27001

Den internationella standarden ISO 27001 växer i snabb takt och utgör allt mer vanligen krav från myndigheter och verksamheter. Visa för er själva och för er marknad att ni är en trygg och förtroendefull aktör genom ISO 27001 certifiering.

Behöver ni hjälp längs vägen, så har vi specialister kring informationssäkerhet och ledningssystem tillgängliga för er.
ISO konsult - Ampiro hjälper er med ISO 27001

Utmaningar med införande av ledningssystem enligt ISO 27001

Standarden ISO 27001 är framför allt en riskledningsstandard vilket innebär att riskanalyser utifrån informationssäkerhets perspektivet är det centrala elementet.

Men för att komma dit behöver man som verksamhet inleda arbetet med att kartlägga informationstillgångar. Vidare behöver informationen som hanteras i verksamheten klassificeras samt att efter riskanalyser behandla informationssäkerhetsrisker. 

Ett så kallat SOA (Statement of applicability) ska också fastställas.

I övrigt så ser standardkraven till många delar liknande ut som för andra ledningssystemstandards som bygger på ramstandarden Annex SL.

  

Ampiro erbjuder konsult enligt ISO 27001

Har ni kört fast eller saknar ni resurs och kompetens kring ISO 27001, så finns vi på Ampiro tillgängliga för er. Vi har mycket uppskattade specialister kring informationssäkerhet och ledningssystem. Dessutom flertal referensuppdrag att uppvisa.

Med många års erfarenhet ska vi stötta er att ta oss från det svåra till något naturligt för er.

Exempel på saker vi kan hjälpa er med:

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.