KMA Utbildningar & Kurser

Öka och säkra kunskapen inom KMA

Ampiro Group erbjuder utbildning och kurser inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö med fokus på ledningssystem, lagkrav och förbättringsarbete.

Med lång erfarenhet och kunskap kring verksamhetsstyrning, KMA och lagkrav skapar våra utbildningar värde både för individen men också för er som verksamhet.
Gå KMA utbildning hos Ampiro och stärk kunskapen i verksamheten

Våra aktuella KMA utbildningar & kurser