KMA Tjänster

Internrevision av ledningssystem & verksamhetsstyrning

Vi på Ampiro är förutom konsulter inom ledningssystem och verksamhetsstyrning också behöriga revisorer hos certifieringsorgan. Med den erfarenheter sedan många år, så stöttar vi många verksamheter med interna revisioner.

För att inte äventyra jäv eller opartiskhet så sker dock aldrig revision av oss genom certifieringsorgan där vi själva utfört konsultuppdrag.

Internrevision ISO

Ampiro erbjuder internrevision av ledningssystem 

Känns arbetet med ledningssystem och interna revisioner svårt och saknar ni resurs med kompetens så finns vi på Ampiro tillgängliga för er. Med många års erfarenhet av ledningssystem och granskning ska vi stötta er och bidra till mervärde genom interna revisioner. 

Viktiga element för värdeskapande revisioner

 • Ledningens engagemang kring interna revisioner
 • Tid för planering av vad som bör granskas utifrån tidigare resultat, nyheter & förändringar, indikatorer etc.
 • Tillräcklig tid för revision på djupet med tillräckliga stickprov för granskning av systematik.
 • Tillgängliga representanter från granskade områden
 • Opartiskhet vid internrevision
 • Rapportering av utfall för ledningens analys och slutsatser
 • Uppföljning av åtgärder mot identifierade avvikelser och observationer.

 

Ampiro erbjuder tjänster inom internrevision av ledningssystem:

 • Utbildning i internrevision enligt ISO, FR2000, IATF etc.
 • Konsultation för utveckling av internrevisionsprocess 
 • Uppdrag för internrevision
 • Mallar och verktyg kring Interna revisioner
 • Uthyrning av KMA (Kvalitet, miljö & arbetsmiljö) resurs

 

Kontakta oss med ert behov eller målsättning, så ska vi finna en passande lösning skräddarsydd för er verksamhet.