KMA Utbildning

Utbildning Arbete på väg 1.1 – 1.3

Ta hjälp av oss på Ampiro för att möta behov kring kravutbildningar. Vi har genom kompetens, teknik och samarbeten utvecklat bra och effektiva utbildningslösningar för varje enskild verksamhet och individ.
Arbete På Väg online Utbildning
Utbildning Arbete På Väg 1.1 1.3 via Ampiro

Utbildning Arbete på väg 1.1 – 1.3– Online utbildning

Denna utbildning är en kravutbildning som Trafikverket kräver på vid utförande av arbete som Trafikverket upphandlat.  

Den här utbildningen är för dig som entreprenör och leverantör, arbetar på vägar, oavsett om det rör sig om byggande, service, underhåll eller drift eller om du arbetar till exempel med servicearbeten i eller på anläggning. Är du vägarbetare och framför ditt eget väghållningsfordon så är kursen även för dig.

 

Utbildningen har tre olika steg:

Nivå 1.1: Allmän grundkompetens, för bland annat utförande av arbetsuppgifter inom vägområdet, broarbete (inkl. armering, betongarbete och träarbete). Det avser arbete som endast i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik (innan trafik är påsläppt)

Nivå 1.2: Grundkompetens för att få framföra väghålllningsfordon, för dig som framför väghållningsfordon, fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt t.ex. transport av jordmassor, beläggningsmassa och grus.

Utbildningen krävs utöver nivå 1.1.

Nivå 1.3: Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbete, vilken innefattar vägarbeten såsom utförande av anläggningsarbete, (t.ex. monterar vägräcken och lägger kantsten) medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt och utförande av projekterings- eller servicearbeten (t.ex. monterar vägmärken och utför renhållning).

Utbildningen krävs utöver nivå 1.1.

 

Exempel på roller och arbetsuppgifter som behöver uppfylla kompetenskrav i samtliga steg (steg 1.1, 1.2 och 1.3):

  • Beläggningspersonal.
  • Utför arbeten i Baskontrakt.
  • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etc.
  • Utför projekterings- eller servicearbeten.
  • Vakt som även utför lotsning.
  • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

 

Efter godkänt provresultat erhålls ett utbildningsbevis.

För att få en certifiering behöver du skriva ett prov som du personligen bokar hos Trafikverket, certifikatet är giltigt i 4 år.

Behov av Utbildning - Arbete på väg?

Kontakta Ampiro

Känn er välkomna att kontakta oss!