Ledningssystem inom fordonsindustrin

Vad är IATF 16949?

IATF 16949:2016 (tidigare ISO/TS 16949) är en standard som publicerades av IATF (International Automotive Task Force) under 2016. Standarden ställer krav på kvalitet inom fordonsindustrin och har utvecklats av världens ledande fordonstillverkare.
Den baseras i grunden på ISO 9001 samt kravspecifikationer såsom; Rules for achieving and maintaining IATF recognition, Sanctioned interpretations, kundspecifika krav, AIAGs Core tools mm.
IATF konsult - Ampiro hjälper er med IATF 16949
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
08 / 10 / 2021
Dela artikel

Vad är IATF 16949?

 

IATF 16949:2016 (tidigare ISO/TS 16949) är en standard som publicerades av IATF (International Automotive Task Force) under 2016. Standarden ställer krav på kvalitet inom fordonsindustrin och har utvecklats av världens ledande fordonstillverkare. Den baseras i grunden på ISO 9001 samt nationella kvalitetsstandarder inom fordonsindustrin.

 

Företagen som berörs av standarden är sådana som tillverkar artiklar som monteras på ett fordon, med undantag för golvmattor, brandsläckare, domkrafter, instruktionsböcker samt varningstrianglar.

 

Alla företag som tillverkar produkter, servicedelar eller tillbehör som är mekaniskt eller elektriskt kopplade till fordon, kan certifieras enligt IATF. Det är också ett absolut krav på s.k Tier 1-leverantörer att ha en IATF 16949-certifiering. En tier 1-leverantör (första ledets leverantör) utvecklar, tillverkar och levererar ofta komplexa större moduler och system direkt till OEM. Läs mer i ”Vad är certifiering”.

 

Till fordonsindustrin räknas inte industrifordon som t.ex. truckar, ATVer, jordbruksfordon, terrängfordon eller grävmaskiner. Specialfordon som ambulanser, limousiner eller racingbilar är också undantagna från fordonsindustrin om de inte tillverkas hos en OEM.

 

Värdet av en IATF 16949 certifiering

 

En IATF 16949-certifiering visar att ett företag är granskat av ett oberoende certifieringsorgan och uppfyller alla ställda krav. En certifiering minskar också behovet av olika andra- och tredjepartsutvärderingar för att säkerställa att kundkrav uppfylls. För den egna verksamheten bidrar ett IATF 16949-certifierat ledningssystem till att minska variationer och att öka effektiviteten i produktionen. Eftersom IATF 16949 baseras på ISO 9001 kan den integreras med andra ledningssystemstandarder som redan tillämpas eller ska införas. En certifiering ökar också ett företags chanser att vinna stora globala leveransavtal.

 

Vad krävs för att bli IATF 16949-certifierad?

 

Application review

Först krävs ett kontrakt med ett certifieringsorgan. Detta skrivs på om verksamheten bedöms ha möjlighet till certifiering.

Pre-audit
Pre-audit består av en inledande förrevision som är frivillig. Den påverkar inte efterföljande revision i steg 1 och 2.

Initial audit
Revisionen består av två steg. Vid avvikelser måste dessa hanteras. Om verksamheten misslyckas med detta i tid, börjar revisionen alltid om från steg 1.

 

IATF 16949 består av följande:

  • Samtliga krav i ISO 9001:2015
  • IATF 16949 Automotive Quality Management Standard
  • Rules for achieving and maintaining IATF recognition
  • Sanktionerade tolkningar
  • Efterlevnad av kundspecifika krav t ex Scania CVS 10
  • AIAGs Core tools (FMEA, APQP, MSA, SPC and PPAP)
  • VDA 6.3 och 6.5 (speciella krav för internrevisioner, krävs i första hand av tyska fordonskunder)
  • Unika kundspecifika krav från fordonstillverkare