Avvikelsehanteringssystem

Vad är avvikelsehanteringssystem?

Som ett viktigt och obligatoriskt område inom ledningssystem egentligen oavsett inriktning, så utgör hantering av avvikelser och incidenter som ett grundelement.

Det kan tyckas svårt eller krångligt men med rätt fokus, metoder och pedagogik kan det ge enorm effekt för en verksamhet.
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
09 / 12 / 2021
Dela artikel

Vi reder ut begreppen inom avvikelsehantering

Vad det handlar om inom ledningssystem så består kravet kring avvikelser om att arbeta efter en metod för att eliminera att händelser såsom störningar, tillbud och olyckor inte repeteras. 

Lite kort kan man beskriva det som att organisationen ska införa en rutin för att låta rapportera avvikelser i syfte att dels hantera den aktuella situationen, men också för att tillsätta långsiktiga åtgärder.

Viktigt i detta arbete är att analysera grundorsaken till händelsen. Med fördel genom att tillämpa ett antal varför, varför.. När man har analyserat roten till problemet så förväntas man som verksamhet införa åtgärder mot grundorsaken. Det är bara på detta sätt man kan styra bort mot att det kan inträffa igen.

Att kompetenser en kund eller lägga bandage om en skada eliminerar inte åter uppkomst. Det är detta ledningssystemstandarderna lägger vikt vid. 

Som stöd i detta arbete kan man tillämpa ett analogt eller digitalt avvikelsehanteringssystem. Där det finns en metod för hur man rapporterar, hur behandling ska gå till och hur man följer upp effekten av åtgärderna som är insatta. 

 

Ampiro erbjuder digitalt ledningssystem med integrerat avvikelsehanteringssystem. 

I Asys kan organisationen i oavsett enhet rapportera avvikelser, där ledningen får notifiering om den uppkomna händelsen. 

Systemet innehåller också formulär, rapporter och statistik element för att förenkla och effektivisera hanteringen mot avslut av ärende.

Läs mer om Digitalt ledningssystem - Asys