Ledningssystem - Verksamhetsstyrning

ISO konsultens uppgift

ISO konsultens Uppgift

Att införa ett ledningssystem är inte alltid helt lätt på egen hand för en verksamhet.
Framför allt om man inte har kunskap eller erfarenhet av standarder för ledningssystem.
Det man då som organisation behöver fundera över är om man antingen ska utbilda personal, rekrytera/ hyra in resurs eller anlita en konsult.
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
11 / 10 / 2021
Dela artikel

ISO konsultens Uppgift

Att införa ett ledningssystem är inte alltid helt lätt på egen hand för en verksamhet.
Framför allt om man inte har kunskap eller erfarenhet av standarder för ledningssystem.
Det man då som organisation behöver fundera över är om man antingen ska utbilda personal, rekrytera/ hyra in resurs eller anlita en extern part.
Vad som är viktigt att vara medveten om är att en extern part i form av konsult inte har samma insikt kring verksamhetens produkt, kultur, värderingar och andra betydande områden.

Oavsett om man använder extern konsult eller inte så är det helt avgörande att ledningen och verksamheten är fullt ut delaktiga i uppbyggnaden av ledningssystemet. Med främsta anledning att det är bara verksamheten själva som har full insyn kring ambitioner samt berörda krav och förväntningar. Då detta är helt avgörande för en värdeskapande och integrerat arbetssätt inom organisationen.

 

Så arbetar vi på Ampiro

Vi vill genom vår projektmetodik och expertis av ledningssystem fungera som utbildare och rådgivare längs uppbyggnaden och införandet av ledningssystemet.
Vad vi vill åstadkomma är ett infört ledningssystem som styr mot att verksamhetens mål uppnås och att berörda krav infrias.

Ett bra arbete av Ampiro syftar till att kunskap och inspiration har förmedlas till kund, så att verksamheten med egen kraft och kompetens ersätter oss efter avslutat projekt.

Läs mer om våra tjänster som ISO konsult

Läs mer - Vad innebär ISO certifiering?