Kund case – Ledningssystem

Grattis till ISO certifikat

Ampiro vill lyfta ett stort grattis till Frameworks AB till att nu ha godkänts och tagit emot certifikat enligt ISO 9001 & ISO 14001.

Med stöd av Ampiro's ISO konsult Henrik Thorén och starkt engagemang och ambition av Frameworks så gick projektet i hamn innan årsskiftet 2023. Detta genom att arbetat fram ett ledningssystem enligt dessa standards, infört det väl i verksamheten samt fått det bekräftat av oberoende part (certifieringsorgan).
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
23 / 01 / 2024
Dela artikel

Projektet mot ISO certifikat

För att ska skapa god struktur i verksamheten och styrning för att ta hand om krav men också ambitioner sattes projektet upp mellan Ampiro och Framworks. Viktig faktor i detta projekt var framför allt det interna värdet av ett ledningssystem men genom efterföljande certifiering också att visa Frameworks kunder att ett väl fungerande kvalitet- och miljöarbete finns infört.

Uttalande från Henrik Thorén (Projektledare hos Ampiro): 
- "Med det engagemang och kompetens som ledning och personal har hos Framworks så drevs projektet i stora drag helt enligt plan". 
- "Kul och stimulerande projekt som kröntes med ISO certifikat efter certifieringsprocess genom Qvalify AB (certifieringsorgan)". 

 

Kundcitat

Christian Rothschedl
Supply Chain Manager

- ”Stort tack Ampiro för er professionella hjälp i att guida oss till vår ISO-certifiering”.

 

Om Frameworks AB

Frameworks är ett relativt nystartat företag, vi grundades 2014. Men vår kompetens och erfarenhet är gedigen. Våra medarbetare har decennier av kunskap av att arbeta med premium varumärken och tillverkning av högsta kvalitet.

Vår styrka är att vi fokuserar bara på glasögon. Att designa och utveckla bågar av högsta kvalitet, med nytänkande designlösningar och omsorg om de s​​må detaljerna. Inget annat. Som företag har vi idag flera starka varumärken i vår portfölj. Det är varumärken med olika uttryck och karaktär, men en stark kvalitetsomsorg och ett nordiskt ursprung är tydliga gemensamma nämnare.

Läs mer om Frameworks AB

 

Läs mer om Ampiro's tjänster som ledningssystem konsult