Kund case - Ledningssystem

Grattis Dahlander Marking till ISO certifiering

Grattis Dahlander Marking till certifiering enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 28000!

Efter ett lyckat projekt kan nu Dahlanders uppvisa erkännande inom kvalitet, miljö och säkerhet i sin leverans kedja.
Detta genom att arbetat fram ett ledningssystem enligt dessa standards, infört det väl i verksamheten samt fått det bekräftat av en oberoende part.
Ampiro hjälpte Dahlander Marking till ISO certifiering
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
14 / 03 / 2023
Dela artikel

Utmaningen i projektet

I detta projekt fanns det flera utmaningar för Ampiro. Trots många år som experter av ledningssystem så var standarden ISO 28000 obeprövad mark för Ampiro.
Sedan är det alltid en utmaning att införa tre standards och perspektiv fullt ut integrerat parallellt i ett projekt.
Men efter god inläsning av standard, litteratur samt kontakt med nätverk kring Supply Chain Security så startade projektet igång. Det kan dock nämnas att ISO 28000 precis som de övriga standarderna är underställs Annex SL (Ramverk standard för ledningssystem), vilket gjorde att struktur, metodiker osv. redan var kända av Ampiro.

Kundcitat

Mats Svensson, VD Dahlander Marking AB:
- ISO standarder och ledningssystem var nytt för oss, så vi beslutade oss för att ta stöd av extern rådgivare och konsult.
- Vi anlitade Ampiro för att få hjälp med uppbyggnad och införande av vårt ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 28000 och det känner vi nu var ett bra beslut.

- Vi tycker att det gemensamma arbetet tillsammans med utsedd konsult Joakim Blomster och Ampiro har varit väldigt lyckat och har berikat oss.

Hela proceduren strukturerades upp mycket väl av Ampiro och vi nådde våra mål med att bli ISO 9001, ISO 14001 och ISO 28000 certifierade inom den uppskattade tidsramen.

Så tack Ampiro för ett gott samarbete under denna process!

 

Kort om kunden

Kort om Dahlander Marking AB

Dahlander Marking AB bildades som bolag i mitten av 60-talet av Sten Dahlander under bolagsnamnet Sten Dahlander AB.
1987 såldes namnet Sten Dahlander AB och dess avdelning innehållande kontorsmaskiner, samtidigt ändrades bolagsnamnet till Dahlander Marking AB.

2003 togs beslutet att försäljning endast skulle ske genom återförsäljare, detta har varit väldigt lyckosamt och Dahlander Marking AB är nu en mycket respekterad samarbetspartner i branschen.

Dahlander Marking AB importerar butiks produkter samt utrustning för märkning och skyltning från Asien och Europa och kan erbjuda produkter av hög kvalité till bra priser.

Huvudkontoret är placerat i Mölndal med lager och kontorsytor om ca 1800m2 med betryggande säkerhet.

 

Läs mer om Dahlander Marking AB, via

Hem | Dahlander Marking