Kundcase - Ledningssystem

Ampiro hjälpte HiQ till ISO certifiering

Efter att HiQ hört av sig för hjälp och stöd vid införande av ledningssystem, så fick vi på Ampiro sedan det ärofyllda och stimulerande uppdraget. Projektet handlade om att arbeta fram ett ledningssystem dels utifrån egna krav och mål men också utifrån ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 27001 för HiQ koncernen.

I juni 2022 nådde vi fram till projektavslut där målet uppnåddes till alla tillfredsställelse!
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
20 / 06 / 2022
Dela artikel

Utmaning

Att införa ett ledningssystem enligt flera standards och specifikt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO/IEC 27001 för en större geografisk spridd koncern kan vara en utmaning. Att också få ledningssystemet att utgöra naturlig plattform i redan välfungerande verksamhet har sina utmaningar. Alltså att tillkommande element i verksamhetsstyrningen hämmar verksamheten på något vis utan snarare lyfter den vidare.  

 

Lösning

Tillsammans med vår kund HiQ satte vi tidigt upp en tvärfunktionell projektgrupp med högsta ledningen medverkande. Med tydliga målsättningar, projektplan och definierade delmål satte vi tillsammans grunden kring att integrera kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO/IEC 27001 fullt ut med ordinarie styrning och forum.

Standardkraven tolkades gemensamt för att anpassas och tillämpas för kunden. Befintliga rutiner och forum nyttjades i så stor grad som möjligt för att inte äventyra effektivitet eller verkan av befintlig verksamhetsstyrning.

 

Resultat

Efter nio månader från projektstart kunde HiQ ta emot certifikat enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO/IEC 27001. Detta helt i linje med den plan som Ampiro satte upp ihop med kunden i inledningen av projektet.

Joakim Blomster (VD/Verksamhetskonsult hos Ampiro):
- Vänligen roligt att vi tillsammans med HiQ styrde projektet i hamn med utgångspunkt till de initiala dialoger vi hade. 
Nu när vi summerar uppdraget, så är upplevelsen inte bara att vi nådde det formella erkännandet från certifieringsorganet utan också att vi lyckades få till en värdeskapande produkt som alla gånger kommer leva vidare.

 

HiQ återkopplar samma bild och reflektioner av projektet.

Projekt ledningssystem HiQ

"Jag kan varmt rekommendera Ampiro! "

- HiQ anlitande Ampiro för experthjälp och rådgivning vid införandet av nytt ledningssystem i enlighet med ISO 9001, ISO 14001 samt ISO/IEC 27001. Tack vare Ampiros gedigna erfarenhet och engagemang kunde vi lyckosamt implementera och genomföra vår ”multisite-certifiering” inom uppsatta tids- och budgetramar. Som en extra krydda i samarbetet uppvisade de alltid ett gott och professionellt bemötande genom hela projektet.

 

Mikael Teng
OpEx & Compliance
HiQ International

 

Om HiQ

HiQ bidrar till att göra världen lite bättre med hjälp av teknik och kommunikationslösningar som förenklar människors liv. HiQ är partnern för alla som vill uppnå resultat och göra skillnad i den digitala värld vi lever i. HiQ grundades 1995 och har närmare 1800 specialister i fem länder. HiQ ägs sedan 2020 av Triton.