Arbetsmiljö

Nya Arbetsmiljölagstiftningen

Den 15 september 2023 beslutade Arbetsmiljöverket om föreskrifter och allmänna råd i en ny regelstruktur. Dessa regler träder i kraft 1 januari 2025.
Ampiro har följt utvecklingen redan sedan 2015 då Arbetsmiljöverket startade en förstudie till processen kring regelförnyelse.

Genom denna artikel vill vi ge er en guide kring vad som nu införs och vad ni behöver tänka på.

Ampiro erbjuder systemstöd för lagbevakning arbetsmiljö
Skribent
Joakim Blomster
Publicerad
19 / 03 / 2024
Dela artikel

Nya Arbetsmiljölagstiftningen

En moderniserad författningssamling

Från och med den 1 januari 2025 kommer Arbetsmiljöverkets nuvarande regelstruktur att förändras. Den nya strukturen innebär i all enkelhet att 67 föreskrifter kommer att slås ihop till 15 föreskrifter.

Ledorden HITTA – FÖRSTÅ – ANVÄNDA har varit centrala begrepp i denna förnyelseprocess hos myndigheten. Syftet med denna modernisering av föreskrifter är att det ska bli betydligt lättare att hitta, förstå och använda sig utav reglerna i sitt arbetsmiljöarbete.

Bakgrund till detta är bland annat en tidig förstudie som påbörjades redan år 2015, den studien visade på ett regelverk som numera blivit så pass omfattande att det i många fall blivit svårt att finna de svar man eftersöker. Det påtalades tillika att vissa delar rent ut sagt var inaktuella samt att språket var så pass gammalmodigt att det kunde hindra förståelsen kring föreskrifters innehåll.

Slutligen ansågs den kommunikativa aspekten utav regler och risker ej nå ut till arbetsplatserna i praktiken.

För att genomföra denna förnyelseprocess har Arbetsmiljöverket, tillsammans med näringsliv och olika expert- och kunskapsorganisationer, remitterat och analyserat nuvarande föreskrifter och därefter uppdaterat innehåll och struktur.

Ta hjälp av Ampiro att förstå nya regelstrukturen kring den svenska arbetsmiljölagstiftningen

Regelförnyelsens tre olika delar består utav följande:

 

  • Nuvarande 67 st föreskrifter och allmänna råd har omarbetats och sorterats in i 15 st föreskrifter. I praktiken kommer nuvarande föreskrifter i många fall att återfinnas som kapitel i en större mer omfattande föreskrift.
  • Reglerna återfinns i ett digitaliserat format dvs de är sökbara och betydligt mer anpassade till flertalet olika enheter. Mobiltelefoner, läsplattor och bärbara datorer skall underlätta åtkomst och användandet av föreskrifter.
  • Stöd och kommunikation kring reglerna – innan 1/1-25 är ambitionen att stödjande material kring samtliga regler gåtts igenom och publicerats på av.se. Detta arbete kommer att ske i nära kontakt med intressenters insikter och behov. Exempelvis kan film, poddavsnitt, statistik och lämpliga broschyrer bidra till större förståelse och därmed främja användandet av reglerna i sig.

 

Hur påverkar regelförnyelsen mitt arbete?

Om du arbetar inom bygg och anläggningsbranschen skall du vara medveten om att denna sektor berörs utav flertalet regelförändringar. Arbetsmiljöverket har i detta avseende reglerat nya krav som förtydligar ansvaret för byggherrar, projektörer eller byggarbetsplatssamordnare – framför allt i det tidiga skeendet av byggprocessen.

Utöver detta har målet vid regelförnyelsen varit att krav- och skyddsnivå ej ska förändras. Din verksamhet och de föreskrifter som gäller i dagsläget kommer att gälla fortsättningsvis även, dock gör det er verksamhet gott att kontrollera och säkerställa att regelverk de faktumen ej förändrats.

Det som påverkar er direkt är er dokumentations hänvisningar till gällande paragrafer i föreskrifter, här bör verksamheter uppdatera sitt underlag för att sedermera säkerställa korrekta hänvisningar tills att den nya regelstrukturen träder i kraft den 1/1-25.
Det bör alltså vara lämpligt att undersöka hur laglista, checklistor, instruktioner och rutiner påverkas utav regelförnyelsen.

Tips - lär er navigera inom den nya regelstrukturen, avsett tid för att förstå och hitta relevant information som berör er. Det digitaliserade formatet skall i större utsträckning underlätta ert arbetsmiljöarbete, det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. 

När samtliga har satt sig in i den nya regelstrukturen och hur man på ett effektivt sätt kan HITTA – FÖRSTÅ - ANVÄNDA sig utav reglerna kommer det förhoppningsvis bidra till ett bättre arbetsmiljöarbete på Sveriges arbetsplatser.

Det är enormt viktigt att vi alla medverkar till att ta ytterligare krafttag kring målsättningen att ingen skall drabbas av ohälsa eller olycka på grund av sitt arbete.

I översiktsbilden nedan utgiven av Arbetsmiljöverket ser ni vad de 15 nya föreskrifterna (AFS) heter och vilka AFS-nummer som de har fått. Flödet i nya arbetsmiljölagstiftningen

 

Läs mer om Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur