SOSFS 2011:9

Ampiro Group har unik kompetens och systemstöd Asys för att hjälpa er verksamhet att efterleva kraven i SOSFS 2011:9.

 

Med vår erfarenhet och kunskap som kvalitetskonsulter och med bakgrund inom vård- och sjukvårdssektorn så integrerar vi kraven från era intressenter så de hanteras så naturligt som möjligt i er verksamhet.

SOSFS 2011:9

Enligt SOSFS 2011:9 är vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvariga för att se till att det finns ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten.

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem ska användas för att säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter. Våra föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamheter enligt LSS.

Ledningssystemet ska användas för att

  • systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet

  • planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet – verktyget för att uppnå kvalitet

Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.

 

 

Ampiro hjälper er införa och efterleva SOSFS 2011:9

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem inom vården i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden. Våra konsulter är idag fortsatt aktiva som revisionsledare ute hos ackrediterade certifieringsorgan, vilket gör det tryggt för dig som företag att anlita aktuell kompetens vad gäller kvalitet inom vården.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

 

Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9

I ledningssystemsstöd Asys - powered by Ampiro kan ni samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett komplett ledningssystem utifrån kvalitetssäkrade arbetssätt!

Asys hjälper er att hantera samtliga krav i SOSFS 2011:9 med exempel såsom:

- Processkartläggning / Processer & rutiner

- Klagomålshantering

- Egenkontroll

- Förbätrringsarbete

- Dokumentationsskyldighet 

- Mallar och stödmaterial

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
0701-609422

Alternativt

Begär offert