ISO 14001 Konsultation

Certifiering enligt ISO 14001

Certifiering enligt ISO 14001

 

Konsultation enligt ISO 14001 är den tjänst och standard som är absolut vanligast när det handlar om att både för den egna verksamheten eller för omgivningen att visa och verka för en förbättrad miljöprestanda.

Standarden ger ett strukturerat stöd genom sitt innehåll för att planera och styra mot förbättringar med avseende på den yttre miljön.

ISO 14001 är den internationella ledningssystemsstandarden för miljö som används och tillämpas av företag i hela världen. 

 

Vi hjälper er mot en certifiering enligt ISO 14001

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem och ISO 14001 i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden.

Varje organisation är lite unik och det gör att vi anpassar våra projekt mot kund för att nå optimal effektivitet och verkan. För ena företaget fungerar vi kanske mer som rådgivare med kontinuerliga avstämningar till ett annat där vi fullt ut driver projektet genom projektorganisation. Allt för att nyttja båda parters resurser på bästa sätt mot verksamhetens målsättning.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakt

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
0701-609422

Alternativt 

Begär offert!