IKEA IWAY Standard

Konsultation enligt IKEA IWAY Standard

Konsultation enligt IKEA IWAY Standard

 

 

Vad är IKEA IWAY Standard?

”IKEA Way when Purchasing Products, Materials and Services (IWAY)” är IKEA's Uppförandekod mot sina leverantörer. . Standarden presenterar minimikraven som IKEA har när det gäller miljö, sociala villkor och arbetsvillkor. 

IWAY baseras på de åtta viktigaste konventionerna som definieras i de grundläggande principerna för rättigheter i arbetslivet, ILO-deklarationen juni 1998 samt FN:s tio principer om globalt ansvar, Global Compact 2000.

Standarden är uppdelad i 14 kapitlet utöver definitioner och ordlista och preciserar i detalj krav utifrån perspektiven miljö, sociala villkor och arbetsvillkor. 

 

IWAY är obligatoriskt för alla IKEA-leverantörer och tjänsteleverantörer. Allt ifrån leverantörer av heminredningsprodukter, transportörer, livsmedel till rengöring av en IKEA-butik.

Infrias och efterlevs inte kraven i IWAY så är avsikten att relationen avslutas. 

IWAY bygger på en uppsättning krav, där ”IWAY Must” måste implementeras innan inledning av samarbete och affärsmässig relation. IWAY Must-kraven inkluderar till exempel inget barnarbete, inget tvångsarbete eller obligationsarbete, betalning av minimilagliga löner och olycksfallsförsäkring till alla arbetare.

IWAY-standarden har sedermera också ett allmänt avsnitt, som är tillämpligt för alla leverantörer och innehåller både IWAY Must-kraven och de IWAY-krav som leverantörer förväntas uppfylla efter en maximal genomförandeperiod på 12 månader.

 

Vi hjälper er med införande och efterlevnad enligt IKEA IWAY

Vi på Ampiro har sedan många år arbetat med IKEA Iway och verksamhetsstyrning med avseende på miljö och socialt ansvarstagande. 

Med fördel så kan IWAY kraven byggas in med er verksamhets naturliga verksamhetsstyrning, för att inte skapa något succesivt blir inaktivt. Om behov och intresse finns också möjligheten att fullt ut integrerat med ISO standards, såsom FR2000 eller ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001. 
Då skapas också möjligheten att om ni inte redan har erkännande från tredje part att nå certifikat enligt ovan standards som bevis som pålitlig leverantör mot er kund och marknad.

Ampiro's systemstöd Asys passar utmärkt att använda som plattform för att adressera kraven och implementera dem i organisationen. Läs mer om Asys - powered by Ampiro.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde och för att säkra er konkurrenskraft.

Kontakt

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
Tel:0701-609422

Alternativt 

Begär offert!