FR2000 Konsultation

Konsultation enligt FR2000 - verksamhetsledning är en av våra återkommande tjänster. Förmodligen för att standarden blir allt mer känd i landet och för dess genomtänkta innehåll och pedagogiska struktur.
FR2000 standarden kan tillämpas av egentligen alla företag och verksamheter oavsett storlek eller inriktning. Men då standarden endast är känd i Sverige idag, så passar den kanske inte de verksamheter som har en marknad och kunder utanför landets gränser. 

Vi tänker också att oavsett om man som verksamhet har krav utifrån om certifikat enligt FR2000 så är detta en väldigt användbar standard för att strukturera och skapa god styrning till att infria kund- och berörda intressentkrav.

 

Fördelar med FR2000

Det finns många fördelar med FR2000 - Verksamhetsledning framför andra standarder där några av dem kan vara:

  • Hanterar flera perspektiv i en och samma standard såsom;
    Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd men också kompetensfrågor.
  • Skriven på enkel svenska och pedagogiskt upplagd
  • Förklarande textrutor vid tolkning av krav i samma standard 
  • Lägre pris för certifiering (främst vid certifiering enligt flera perspektiv)

Vi hjälper er om certifiering enligt FR2000

Ampiro's personal har arbetat med ledningssystem och FR2000 i många år och har djup erfarenhet både ute från externa revisioner hos certifieringsorgan men också från konsultation med hjälp och stöd för verksamheter i dessa avseenden.

Varje organisation är lite unik och det gör att vi anpassar våra projekt mot kund för att nå optimal effektivitet och verkan. För ena företaget fungerar vi kanske mer som rådgivare med kontinuerliga avstämningar till ett annat där vi fullt ut driver projektet genom projektorganisation. Allt för att nyttja båda parters resurser på bästa sätt mot verksamhetens målsättning.

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakt

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
0701-609422