EPD - Miljövarudeklaration

EPD står för Environmental Product Declaration eller miljövarudeklaration. I en miljövarudeklaration redovisas miljöpåverkan från en produkt, antingen en vara eller en tjänst, över hela dess livscykel. Den internationella standarden för EPD (14025) är huvudsakligen utformad för att kunna tillämpas inom upphandlingsområdet, se vidare nedan.

EPD baseras till största del på en livcykelanalys (LCA) av produkten. Denna analys genomförs ofta med hjälp av en extern konsult, men det går även bra att göra analysen i egen regi om kompetensen finns inom företaget.

Det internationella EPD®-systemets regelverk ger vägledning och ställer krav för hur livscykelanalyserna ska genomföras och hur en EPD ska sammanställas. Efter att en EPD granskats och verifierats av en godkänd oberoende part, registreras och publiceras den på www.environdec.com.

 

Vi hjälper er mot ett verifikat enligt EPD

Ampiro har expertis och djup erfarenhet kring livscykelanalys och EPD- systemets regelverk och har hjälpt företag och organisationer fram till verifikat enligt EPD. 

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

Kontakt

 

Kontakta oss

Kontakta mig så talas vi vid eller träffas för att finna passande tjänst just för er!

 

Joakim Blomster
Försäljning
0701-609422

Alternativt 

Begär offert!