Våra tjänster

Vi är den moderna konsultbyrån och systemleverantören av ledningssystem och verksamhetsstyrning!

Vi vågar påstå att vi inte bara är en ISO konsult utan tillsammans med er integrerar vi kraven på ett naturligt sätt för att ge er bra stöd också mot infriande av strategier och verksamhetsambitioner.

Nedan följer exempel på tjänster och produkter som vi erbjuder dig som kund.

 

 

Webbaserat Verksamhetssystem – Asys "powered by Ampiro"

Moderna webbaserade ledningssystemsplattformen för maximalt stöd för verksamheten. Kraftfull men enkelt gränssnitt som uppskattas av användarna.

Konsultstöd vid uppbyggnad/utveckling av ledningssystem

Vi hjälper er för att få maximalt stöd och mervärde från er ledningssystem och inför eventuell ISO certifiering. Expertis inom standards såsom ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 27001, FR2000 etc.

Miljövarudeklaration - EPD

Ampiro har expertis och djup erfarenhet kring livscykelanalys och EPD- systemets regelverk och har hjälpt företag och organisationer fram till verifikat enligt EPD. 

Kontakta oss gärna vid behov så kan vi samtala kring hur vi kan hjälpa er på bästa sätt för att få maximalt värde av ert ledningssystem.

 

Bemanning/Uthyrning av specialist

Ampiro erbjuder uthyrning och bemanning av kompetens inom verksamhetsstyrning och ledningssystem. Ni kan koncentrera er på ert kärnområde och hyra vår expertis för att stärka ert kvalitet, miljö och hållbarhetsarbete. Kompetens finns att tillgång mot en eller flera av följande standarder; ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 3834, EN 1090, ISO 27001, FR2000 samt kvalitetssäkring av HVB.

Utbildning och kurser

Vi erbjuder brett utbud och skräddarsyr gärna utbildning just för ert behov. Exempel kan vara kring ISO standards, ledningens ansvar, internrevision, riskanalyser osv.

Oberoende granskning

Tjänster såsom Gap- analyser, 2.a parts revisioner, produktrevisioner, inspektioner etc.

Tredjepartsrevisioner inom kvalitet och miljö

Vi genomför tredjepartsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan och är godkända revisionsledare inom diverse ISO standards.

Är ni i behov av tjänster inom dessa områden så tveka inte med att Kontakta oss

 

 

Varför välja Ampiro Group

Vi är den moderna konsultbyrån och systemleverantören av ledningssystem och verksamhetsstyrning!
Samtliga resurser hos Ampiro har många års erfarenhet som externa revisorer av ledningssystem, så med åren har vi byggt upp mycket kunskap och erfarenhet. Vi vill inte se oss som rena ISO konsulter, utan snarare verksamhetskonsulter som bör stötta er att få ledningssystemet att ge maximalt stöd för att nå era mål och strategier över tid. 


Specialistkunskap finns inom kvalitet, miljö- och arbetsmiljöstyrning samt informationssäkerhet med härledning till ledningssystemsstandarder såsom
ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001, ISO 44001, ISO 3834, EN 1090, ISO 27001, FR2000 samt kvalitetssäkring av HVB. 

Vi har vårt säte centralt i landet med kontor i Jönköping men har resurser tillgängliga i nätverk runt om i landet såsom Stockholm, Göteborg, Skåne, Mälardalen osv. för att finnas nära våra kunder. 

 

Ta en dialog med oss så ska vi passande lösning utifrån just ert behov. Kontakta