Miljönyheter

 

Publicerad 10 feb 2021

 

Hej,

Vi på Ampiro har som målsättning att bidra och påverka vår yttre miljö och ett sätt är att sprida kunskap kring området. Det vill vi nu göra genom att kommunicera aktuella miljöområden som förhoppningsvis andra kan lära av.

Här kommer Ampiro Group's första Miljönyhet!
Denna gång vill vi använda tillfället att informera er om klimatnyheter och sådant som ni kanske inte visste.
Vi hoppas att dessa Miljönyheter kan sprida medvetenhet inom miljöperspektivet som både informerar och berör.

Allt för en mer hållbar framtid - där vi alla kan göra skillnad tillsammans!

 

Klimatfakta

Är stigande havsnivåer något vi behöver oroa oss över?

Simulationer som är gjorda på hur havsnivåerna påverkas av klimatförändringarna visar på en ökning med allt mellan 0,5 till 3 meter till år 2100, beroende på hur snabbt vi kan bromsa våra utsläpp. Ökningen består delvis av att varmt vatten expanderar men framförallt av smältande inlandsisar. Bara på Grönland finns tillräckligt med inlandsis för att höja havsnivåerna med över 7,3 meter och skulle båda polernas inlandsis smälta skulle havsnivåerna höjas med över 65 meter. Grönlands inlandsis smälte med i snitt 550 000 000 ton is per dag under 2019 och har snart nått sin tipping point (se ‘Ord och begrepp’ nedan). Ca 40% av Sveriges befolkning bor kustnära så det kommer kosta samhället enormt om alla städer och byggnader måste flyttas, vilket alltså kan bli aktuellt inom några decennier om vi inte stoppar upp klimatförändringarna. 

 

Teknik och innovationer

Är HVO100 lösningen på utsläpp från våra transporter?

HVO100 är en typ av diesel som är tillverkat på biologisk massa (t.ex. vegetabiliska oljor och slaktavfall) som har 85-90% lägre nettoutsläpp av växthusgaser än fossil diesel. Det är molekylärt precis som fossil diesel och går att använda i alla typer av dieselmotorer. Eftersom bränslet är relativt nytt så behöver biltillverkaren dock ha godkänt modellen för att för att alla garantier ska gälla. Hittills har ingen modell som testats med HVO100 rapporterats ha några problem. Om tanklocket har markerats med ‘XTL’ är den godkänd för HVO100. Läs mer om HVO100 och se information från några biltillverkare i länkarna nedan. 

 

Finns det några nackdelar med HVO100?

  • Det finns i dagsläget inte tillräckligt med resurser för att ersätta fossil diesel helt med HVO100. Det får därför ses som ett bra komplement till el- och bränslecellsbilar för att vi ska kunna nå våra klimatmål. 
  • Vissa tillverkare använder restprodukter från palmoljatillverkning för framställningen av HVO100. Det är naturligtvis inte bra men det brukar stå för en väldigt liten andel och det får ställas i relation mot minskningen med 85-90% av växthusutsläppen. Det finns även tillverkare av HVO som inte använder palmolja eller restprodukter därifrån.  
  • Priset varierar men är vanligtvis ca 1 kr dyrare per liter. Detta kan dock förhandlas med återförsäljare och brukar gå att sänka. Oavsett så kan det tänkas vara en liten insats för att ta ansvar för sina utsläpp med tanke på den drastiska minskningen. 

 

Ord och begrepp

Tipping point / Tröskelpunkt

Genom klimatförändringarna så påverkas jordens ekosystem och naturliga flöden, t.ex. glaciärer och havsströmmar. Dessa system klarar vanligtvis av en viss påverkan utifrån och klarar av att själv ‘läka’ och återgå till sitt ursprung om påverkan inte är för stor. När dock påverkan blivit så stor att systemet inte själv klarar av att återgå till sitt normala så har det nått sin tipping point och det finns därmed ingen räddning för systemet. Exempel på det är glaciärer, som när de smälter tappar massa och då smälter ännu fortare. Vid en viss punkt har de smälter de så fort att även om den globala uppvärmningen slutar så skulle de ändå smälta bort. Ett annat exempel är arter som är beroende av varandra inom ett ekosystem. Om bin och humlor minskar i ett område för att det blir för varmt eller torrt så kan inte växter pollineras som tidigare. Växtligheten minskar, vilket gör att andra djur som är beroende av växterna dör ut. Vid en viss nivå har tillräckligt många arter dött ut så att ekosystemet kollapsar och allt liv där dör. 

Koppla till din verksamhet

En stor insats som kan göras för miljön är att se över sin nuvarande bilpool och val av bränsle. Notera att inköp av nya bilar inte nödvändigtvis är det miljömässigt (eller ekonomiskt) mest fördelaktiga. En nyproducerad bil släpper ut väldigt mycket utsläpp vid tillverkningen (mer om det och jämförelser av el- och dieselbilar i nästa miljönovitet). 

Ett bra förstasteg är att se över om HVO100 är godkänt för era bilar och att ha laddstationer för elbilar tillgängligt vid kontor och större arbetsplatser.

 

Vidare information

Klimatforskare på SMHI möter myter och missuppfattningar om klimatförändringarna

Poddar: Dysotopia - När maten tar slut

Dysotopia - Ekosystemen

HVO - Mer info

 

Allt för en mer hållbar framtid - där vi alla kan göra skillnad tillsammans!