Utbildningar & Kurser

Öka kunskapen inom ledningssystem

Ampiro Group erbjuder utbildning och kurser inom ledningssystem och inom verksamhetsutveckling.


Samtliga utbildningar kan tillhandahållas företagsinternt just för er eller genom de aktuella öppna utbildningar som kan ses nedan.
Utbildningar och Kurser

Ampiro erbjuder följande utbildningar & kurser

Ampiro erbjuder utbildningar & kurser inom ledningssystem 

Med många års erfarenhet och kunskap om verksamhetsstyrning och ledningssystem så har vi utvecklat ett antal kurser som vi ser utvecklar och förstärker det svenska näringslivet. 

Vi skulle våga påstå att rätt tillämpat i er verksamhet så ger dessa utbildningar ett starkt stöd till att ni framåt i större utsträckning lyckas nå och infria era företagsmål och intressentkrav på ett mer effektivt och verkningsfullt sätt.

För närvarande erbjuder vi följande utbildningar och kurser företagsinternt (exklusivt för er verksamhet):

- Grundutbildning i ISO 9001
- Grundutbildning i ISO 14001
- Grundutbildning i ISO 45001
- BAM Utbildning
- Grundutbildning i ISO 27001
- Grundutbildning i IATF 16949
- Core Tools i enlighet med IATF 16949
- Processtyrning
- Internrevision enligt ISO 9001 & ISO 14001
- Ledningens ansvar kring ledningssystem

Vi kan också skräddarsy utbildning just för er! 
Vad är ett ledningssystem?

Axplock av utbildningar & kurser